IT Innovation Partner

5 Voordelen van het "INVEST" principe bij het opstellen van user stories

Het opstellen van effectieve user stories is essentieel voor het succes van elk IT-project! Maar hoe kan je nou echt waarde creëren met user stories?
Scroll

INVEST PRINCIPE

Het gebruik van het "INVEST" principe, een handig acroniem, kan je helpen om user stories te verbeteren en te zorgen voor een heldere, meetbare en haalbare scope. "INVEST" principe staat voor Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small en Testable.

Het biedt richtlijnen en criteria voor het schrijven van kwalitatief hoogwaardige user stories die bijdragen aan het succes van je project. In deze blogpost ontdek je de voordelen van het toepassen van "INVEST" en hoe het jouw projecten naar een hoger niveau tillen kan.

Voordelen van het INVEST principe

1. Heldere Communicatie

Door het toepassen van "INVEST" worden user stories duidelijk en begrijpelijk voor alle belanghebbenden. Het helpt bij het vermijden van technisch jargon en zorgt ervoor dat de doelen en vereisten voor iedereen helder zijn. Dit bevordert een effectieve communicatie tussen het team en de klant.

2. Meetbare Doelen

Met het "INVEST" principe worden user stories meetbaar gemaakt. Het dwingt je om specifieke criteria en succesindicatoren op te nemen, waardoor het eenvoudiger wordt om de voortgang en het succes van het project te meten. Dit helpt ook bij het stellen van realistische verwachtingen en het vermijden van vaagheid in de doelstellingen.

3. Focus en Prioritering

Het "INVEST" principe stimuleert het identificeren en prioriteren van de belangrijkste functies en doelen. Door het stellen van duidelijke acceptatiecriteria en het beperken van de scope, kun je je concentreren op wat echt belangrijk is voor de klant en het project. Dit helpt bij het vermijden van overmatige complexiteit en zorgt voor een betere focus op de kerndoelen.

4. Efficiënte Planning

Met behulp van "INVEST" worden user stories beter hanteerbaar tijdens de planning en uitvoering van het project. Door de user stories klein en behapbaar te maken, wordt het gemakkelijker om ze in te schatten en taken toe te wijzen aan het team. Dit bevordert een gestroomlijnd en efficiënt werkproces.

5. Klanttevredenheid

Het "INVEST" principe draagt bij aan een betere klanttevredenheid door ervoor te zorgen dat de user stories aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de klant. Door het vermijden van te grote scopes, onduidelijkheden en onmeetbare doelen, worden de user stories bruikbaarder en waardevoller voor de klant.

Hoe pas je INVEST toe?

Independent (Onafhankelijk):

De user story is niet afhankelijk van andere user stories om waarde te bieden. 

Negotiable (Onderhandelbaar):

De user story geeft niet aan hoe het precies gebouwd moet worden, maar wel wat de eisen aan de story zijn. 

Valuable (Waardevol):

De waarde van de user story moet duidelijk zijn voor zowel de klant als de developers.

Estimable (Schatbaar):

De user story moet gemakkelijk in te schatten zijn, als dit niet mogelijk is, dan moet de story opgesplitst worden. 

Small (Klein):

Maak de user story klein en behapbaar! Zo kunnen ze sneller worden opgepakt, ontwikkeld en getest. 

Testable (Testbaar):

De user story moet duidelijke criteria hebben om de story te kunnen testen, ook iemand die niet aan het project werkt zou moeten kunnen valideren dat de acceptatie critieria is behaald.

Voorbeelden

Goede voorbeelden van user stories met het INVEST principe:

Als gebruiker wil ik me kunnen registeren met mijn e-mailadres, zodat ik toegang heb tot exclusieve functies. 

Deze user story is specifiek (registreren met e-mailadres), meetbaar (toegang hebben tot exclusieve functies), en waardevol voor de gebruiker.

Als een beheerder wil ik een rapport kunnen genereren met de maandelijkse verkoopcijfers, zodat ik de prestaties van het bedrijf kan volgen.

Deze user story is onafhankelijk (kan los van andere user stories worden ontwikkeld), onderhandelbaar (de beheerder kan het genereren van het rapport prioriteren), en waardevol voor de gebruiker (het volgen van prestaties).

Als een gebruiker wil ik de mogelijkheid hebben om mijn profielfoto te wijzigen, zodat ik mijn persoonlijkheid kan uitdrukken op het platform.

Deze user story is schatbaar (de gebruiker kan de profielfoto wijzigen), en tijdgebonden (het wijzigen van de profielfoto kan op elk gewenst moment plaatsvinden).

Slechte of onduidelijke voorbeelden user stories:

Als een gebruiker wil ik een knop hebben op de startpagina.

Deze user story is te vaag en niet specifiek genoeg. Het is niet duidelijk welke functionaliteit de knop moet hebben.

Als een beheerder wil ik een betere interface.

Deze user story is te breed en mist meetbaarheid. Het is niet duidelijk wat er precies verbeterd moet worden aan de interface.

Als een gebruiker wil ik een snellere website.

Deze user story is niet specifiek genoeg en mist meetbaarheid. Het is niet duidelijk welke aspecten van de website sneller moeten worden verbeterd.

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts illustraties en kunnen worden aangepast aan de specifieke context en behoeften van een project. Het is belangrijk om user stories te definiëren op een manier die relevant is voor het specifieke doel en de betrokken belanghebbenden.

Vergeet niet om domeintaal af te spreken!

Het afspreken van domeintaal is een belangrijke stap in de samenwerking met klanten. Het helpt bij het opbouwen van een solide basis van begrip, communicatie en efficiëntie. Lees hier vijf redenen waarom domeintaal afspreken cruciaal is tijdens het samenwerken met klanten. 

Door het toepassen van het "INVEST" principe in je user stories, creëer je een solide basis voor succesvolle projecten. Het toepassen van het "INVEST" principe bij het opstellen van user stories brengt tal van voordelen met zich mee.

Van heldere communicatie tot meetbare doelen en efficiënte planning, "INVEST" helpt bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van je user stories omdat je verder gaat dan een basic user story. Je denkt mee met de klant en voegt waarde toe. Vergeet niet om dit principe toe te passen en ervaar zelf de positieve impact op je IT-projecten!

Onze business developer helpt je graag!

Meer weten over business innovation?

Ons team van digitale architecten, developers en designers staat klaar voor je.
Elham helpt je graag verder!

Projecten waar we trots op zijn

Bekijk alle projecten

Bekijk onze andere oplossingen voor